Produkcjami video zajmuje się raczej dla klientów biznesowych.
W przypadku tej realizacji było to zaplanowanie ruchomego logo, realizacja koncepcyjna kilku krótkich filmów na potrzeby reklamowe.
Back to Top